0%
Posted inBlog

Tri godine rada portala Volim Danilovgrad

 

Portal Volim Danilovgrade prvu vijest objavio je u novembru 2017. godine, tačnije 28. novembra u 19:45h.

“Zahvaljući predanom i kontinuiranom radu, okupljanju mladih novinara i fotografa sa već stečenim iskustvom na raznim medijima, portal Volim Danilovgrad, prema ocjeni javnosti za kratko vrijeme ispunio je svoj primarni cilj – postati drugačiji; a postao je i omiljeno štivo u svijetu internet medija.

Pokazujući originalnost tokom ove tri godine, radeći nezavisnoobjektivno i politički izolovano, a prije svega društveno angažovano, svakodnevno dobijamo sve veću podršku što za rezultat ima više od 100 000 čitanja na mjesečnom nivou.

Milan Mijajlović, Osnivač portala Volim Danilovgrad

Širok spektar vijesti iz Danilovgrada, njegove istorije, kulture i muzike ali i konkretnih aktivnosti na terenu, doveli su portal Volim Danilovgrad na sami vrh ljestvice lokalnih internet portala, koji pored domaćih, ima i pratioce širom globusa.”

Portal Volim Danilovgrad, 80% potrošnje električne energije, za potrebe svog rada koristi iz obnovljivih izvora energije odnosno koristeći energiju Sunca.

U okviru portala Volim Danilovgrad funkcionišu i podsajtovi www.oglasi.volimdanilovgrad.mewww.koronainfo.volimdanilovgrad.me  dgnet.volimdanilovgrad.me.

Portal Volim Danilovgrad je do sada zabilježio preko 1 600 000 čitanja većinom se fokusirajući na lokalnu zbilju.

NVO “Rural Urban”

Kako smo i ranije najavili, osnovana je NVO “Rural – Urban”  , čiji je sastavni dio i Portal Volim Danilovgrad, a  sve sa ciljem razvoja socijalnog preduzetništva, unapređenja lokalnih zajednica i položaja njenih stanovnika, očuvanja tradicionalnih vrijednosti i zaboravljenih zanata, promocije online preduzetništva kao i razvoja  i unapređenja lokalnih online medija.

U okviru organizacije “Rural Urban” trenutno funkcioniše i najveća regionalna prodavnica rukotvorina Kukica, servis www.narate.me a u planu je pokretanju brojnih drugih servisa.

Da za uspjeh nisu potrebni specijalni uslovi dokazuje i činjenica da se portal vodi iz radionice smještene u jednom malom danilovgradskom selu.

Udruženje će svojim djelovanjem težiti da doprinese:

 • razvoju i afirmaciji principa socijalnog preduzetništva,
 • podizanju nivoa znanja, informisanosti i svijesti o značaju socijalnog preduzetništva,
 • afirmaciji ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih aktivnosti koji na direktan način doprinose unapređenju lokalnih zajednica u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na ruralna područja,
 • promoviše ideje održivog razvoja,
 • radi na unapređenju zaštite životne sredine,
 • radi na promovisanju zdravih stilova života,
 • edukaciji mladih i organizovanju volonterskih aktivnosti,
 • pružanju stručne pomoći ranjivim grupama na tržištu rada kao što su žene, mladi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, stari i nekvalifikovani radnici, manjinske i marginalizovane grupe,
 • promovisanju i razvoju online medija i start-up preduzetništva,
 • doprinese očuvanju tradicionalnih vrijednosti i zaboravljenih zanata.

Djelatnosti udruženja su da:

 • vrši istraživanja i analize socijalnih preduzeća,
 • organizuje rasprave, seminare, radionice, škole, edukativne kampove, volonterske aktivnosti,
 • lobira i sprovodi javne kampanje, utiče na kreiranje politika i zakonskih promjena; pokreće i sprovodi aktivnosti i akcije u zajednici u skladu sa promovisanim ciljevima,
 • sarađuje sa poslodavcima, javnim i naučnim ustanovama, školama, fakultetima, istaknutim intelektualcima, zaposlenim u državnim organima, privatnim sektorom i drugim fizičkim i pravnim licima,
 • organizuje donatorske i dobrotvorne skupove i manifestacije,
 • izdaje i promoviše publikacije, časopise, knjige i stručne radove, likovne, muzičke i filmske projekte,
 • pokreće i podržava online medije,
 • sarađuje sa organizacijama iz zemlje, regiona i šire, koje se bave istim ili sličnim djelatnostima.

Portal Volim Danilovgrad je samo jedan od online medija koji su dio NVO “Rural – Urban” mreže. Članovi i prijatelji “Rural Urban” mreže svojim djelovanjem i radom doprinose pozitivnim promjena u društvu dok neki od njih pozitivno utiču i na cijeli region.

Više o NVO “Rural Urban” možete pogledati na sajtu www.ruralurban.me


Koliko smo uspjeli u zacrtanim ciljevima neka govori ono što će ostati iza nas.


Leave a Reply