0%
Posted inBlog Socijalno preduzetništvo

Socijalno preduzetništvo – Poslovanje sa ciljem rješavanja problema (I Dio)

Zašto socijalna ekonomija i socijalno preduzetništvo?

“Kad god društvo “zaglavi“ ono treba preduzetnika/preduzetnicu koji/a će da uvidi priliku, da svoju viziju pretvori u realnu ideju, potom u stvarnost i u konačnom u novi obrazac širom društva… Mi trebamo takvo preduzetničko vođstvo … To je posao socijalnih preduzetnika.“

Bill Drayton, osnivač prve globalne
organizacije za socijalno
preduzetništvo „Ashoka”

Socijalno preduzetništvo – pojam i karakteristike

Socijalno preduzetništvo predstavlja relativno novu formu poslovanja, koje može da se odnosi na sve pravne forme poslovnih subjekata – zadruge, udruženja građana, fondacije, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, poslovni inkubatori i zavisna/spin off preduzeća, razvojne agencije, društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o) i dr.

Socijalno preduzetništvo je poslovanje sa idejom da se putem ulaganja profita nastalog putem prodaje proizvoda ili usluga ispuni jasna društvena misija. To znači da zarađena sredstva ne služe uvećanju imovine pojedinaca, već se ulažu u svrhe kao što su zapošljavanje ljudi koji teže dolaze do posla, socijalne i zdravstvene usluge, obrazovanje, zaštita životne sredine, kulturne aktivnosti u zajednici itd. Socijalno preduzetništvo se bavi prepoznavanjem i rješavanjem društvenih problema kao što su isključenost, siromaštvo, nezaposlenost i dr. uz primjenu inovativnih metoda i strategija.

U Evropi je ova vrsta poslovanja poznata kao “social economy“, dok je u Crnoj Gori poznatije kao “socijalno preduzetništvo“, pa ćemo na ovoj internet prezentaciji koristiti ovaj termin da bi izbegli terminološke zamke i zabune. Da bi neko pravno lice poslovalo po principima socijalnog preduzetništva, Evropska komisija je definisala nekoliko kriterijuma (“Social Business Initiative“, 2011):

  • mora da se bavi ekonomskom delatnošću;
  • mora da postoji eksplicitni i primarni društveni cilj;
  • mora da ima ograničenja u pogledu raspodjele dobiti i/ili imovine;
  • mora biti nezavisno, i
  • mora da ima inkluzivno upravljanje

Socijalna ekonomija se može smatrati temeljima evropskog projekta integracije. Putem doprinosa razvoju ekonomije zasnovane na solidarnosti, socijalna ekonomija pomaže državama-članicama da postignu niz ključnih ciljeva Evropske unije kao što su stvaranje i očuvanje radnih mesta, društvena inkluzija, socijalne inovacije, ruralni i regionalni razvoj, zaštita životne sredine i dr.

Iako uopšte nije jednostavno obraditi i klasifikovati ovu vrstu poslovanja, prije svega zbog različitog shvatanja i statusa socijalnog preduzetništva u različitim državama, smatra se da u Evropskoj uniji oko 2 miliona pravnih subjekata sa oko 14,5 miliona zaposlenih (6,5% radnog stanovništva) posluju po principima socijalne ekonomije.

Crna Gora još uvijek ne koristi sav potencijal i mogućnosti koje socijalno preduzetništvo pruža u pogledu otvaranja novih radnih mjesta i smanjenja siromaštva, rješevanja ekoloških i drugih problema.

Nastaviće se…


Leave a Reply