0%
Posted inInicijative

Eko mreža Danilovgrad sanirala lokaciju na Bogićevićima

 

ISOP i SIOP u saradnji sa NVO Rural Urban-om, a u skladu sa potpisanim memorandumom su u toku današnjeg dana očistili kritičnu lokaciju u Bigićevićima. Aktivisti ovih NVO na čelu sa izvršnim direktorom Rural Urban-a – Milanom Mijajlovićem i ISOP-a mr Mitrom Radonjićem su sa ove lokacije uklonili približno 7m3 otpada.


,,Akciju čišćenja smo simbolično nazvali – Za naš grad – Čist obraz Danilovgrada – jer vjerujemo da upravo kućno vaspitanje definiše ponašanje koje je poslednjih mjeseci vrlo problematično – odlaganje otpada na mjestima koja za to nisu predvidjena.

Detalj sa današnje akcije

Prije nekoliko dana smo kritički nastupili prema DOO Komunalne djelatnosti Danilovgrad i sa punim pravom moram konstatovati da su nakon toga ekspresno tokom vikenda aktivirali mehanizaciju i riješili problem u dijelu Pažica, naveo je nakon akcije Mitar Radonić iz Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku.

Dio otpada sa lokacije u Bogićevićima

Poučeni iskustvom iz ove situacije, pokrenuli smo akciju čišćenja kritičnih tački i na taj način ,,pružili otvorenu ruku partnerstva” ovom preduzeću kako bismo u narednom periodu na nivou medjusektorske saradnje naš grad učinili ljepšim.

Naš kamion je sa ove lokacije uklonio približno 6m3 otpada, dok smo ostatak sakupili u vreće i pripremili za odvoz kako se DOO Komunalne djelatnosti ne bi osjetili istisnutim iz ove akcije i na taj način ostvarili saradnju u ovoj akciji čisšćenja na, vjerujemo, zadovoljstvo svih građana Danilovgrada.

Koristimo priliku da apelujemo i zamolimo nesavjesne stanovnike ovog dijela grada da ne odlažu otpad na mjestima koja za to nijesu predviđena već na jasno označenim mjestima i na način kojim je to propisano jer ovaj otpad sigurno nije donio niko iz Nikšića ili Podgorice već naši sugrađani i vjerujemo da se na ovaj krajnje afirmativan način može postići mnogo bolji efekat nego restriktivnim mjerama i novčanim kaznama.

S tim u vezi, narednog vikenda ćemo nastaviti sa ovom akcijom pod istim nazivom ali na drugoj lokaciji i pozivamo naše sugrađane da daju doprinos kako bismo svi zajedno naš grad učinili čistim, upravo kako on i zaslužuje.


Leave a Reply