0%
Posted inInicijative

Eko mreža Danilovgrad – Akcija u Mijokusovićima (Video)

 

Eko mreža Danilovgrad, koju čine Institut za socijalnu i obrazovnu politiku, Savjet za implementaciju omladinske politike i NVO Rural Urban, danas su u okviru redovnih aktivnosti djelimično sanirali lokaciju u Mijokusovićima.


ISOP i SIOP u saradnji sa NVO Rural Urban-om, a u skladu sa potpisanim memorandumom su očistili  lokaciju u Mijokusovićima.

Aktivisti ovih NVO na čelu sa izvršnim direktorom Rural Urban-a – Milanom Mijajlovićem i ISOP-a mr Mitrom Radonjićem su sa ove lokacije uklonili približno 5m3 otpada koji je u dogovoru sa Komunalnim DOO odložen u tri odvojena kontejnera kako bi isti kasnije bio transportovan na privremenu deponiju.

Iskoristićemo priliku da pozovemo građane Danilovgrada da nam dostavljaju kritične lokacije kako bi zajedničkim snagama riješili problem otpada u našoj Opštini.

Takođe pozivamo privredni sektor da se pridruži Eko mreži Danilovgrad, koja je otvorena za saradnju u smislu organizovanja, koordinacije, izvještavanja a kao što se može vidjeti na video snimku i konkretnim aktivnostima na terenu.

Na pomenutoj lokaciji planira se sprovesti još jedna akcija čišćenja.


Leave a Reply